Sosyal Sorumluluk

Açılım, insan yaşamını bir bütün olarak ele almakta ve parçası olduğu toplumu eğitim, kültür, sanat, spor ve çevresel duyarlılık alanlarında faaliyet gösteren çeşitli organizasyonlar, dernekler, sivil toplum kuruluşları vasıtası ile desteklemektedir. Toplumsal kalkınmanın farklı birçok alandaki olumlu gelişmenin birbirini bütünlemesi sonucu oluştuğunun bilincinde olan Açılım, sadece kendi sektöründe değil toplum genelinde hayat kalitesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.