Farkımız

Hızlı bir yükseliş eğrisine sahip olan Açılım İnşaat, kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin en güvenilir, itibarlı ve kaliteli inşaat firmaları arasında yerini almıştır. Açılım İnşaat olarak farkımız:

  • Üstlendiğimiz projeleri zamanında ve çoğunlukla teslim tarihinden önce tamamlıyoruz.
  • Finansal açıdan büyük projeleri yönetmek için gerekli mali altyapıya ve referanslara sahibiz.
  • Alanımızdaki gelişmeleri dünya ölçeğinde takip ediyor, en son teknolojileri uygulamak konusunda öncülük görevi üstleniyoruz.
  • Yönetim ve operasyon kadrolarımızın inşaat alanında kapsamlı ve disiplinler arası deneyimi bulunuyor.
  • Sektörümüze bakış açımızın merkezini inovatif olmak ve güncel stratejileri uygulamak oluşturuyor.
  • Müşteri memnuniyetinin hizmet anlayışımızdaki öncelikli yerini kurumsal kültürümüzün bir parçası olarak her boyutta uyguluyoruz.
  • Yerel ve ulusal yönetim birimlerini de kapsayan sektörel paydaşlar ile güçlü bağlantılara, birlikte çalışma tecrübesine sahibiz.
  • Parçası olduğumuz coğrafyanın yaşam standartlarını hem yerel hem ulusal ölçekte yükseltmek için kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere destek oluyoruz.